In the spotlight

Presenteer!

"In the spotlight" schijnt haar licht op concepten, ideeën, uitgevoerde projecten of... 

Meer info Bekijk foto's Renoveer...! Wij gaan de Krullentoren renoveren en herbestemmen...De Krullentoren in hartje Wijchen is gebouwd in 1947 en behoorde in het verleden tot de hout- en timmerfabriek van de familie Roelofs. Deze zeshoekige stenen silo werd gebruikt als opslag voor houtkrullen, restmateriaal uit de houtbewerking. Deze houtkrullen werden ondermeer gebruikt als...

Meer info Bekijk foto's Breek...! Oplossing voor twijfelende studenten: kies een effectief tussenjaar                          Een betaalbaar, inspirerend en doelgericht jaar dat leidt tot een gemotiveerde keuze. Nu minister Bussemaker afgelopen vrijdag het uitstel van de vervanging van de studiefinanciering...

Meer info Bekijk foto's Denk groen! Groen is de kleur van de natuur, de rustgevendheid, van duurzaamheid, maar ook van het geld, laten we zeggen van een natuurlijke rijkdom.De groene gedachte klinkt voor sommigen erg wollig, maar toch zit het in iedereen. Gaat u graag naar het park, naar het bos, naar de voetbalvelden of naar de golfbaan? Ook in vakantietijd zijn veel mensen op...

Meer info Bekijk foto's Bestuur! Bestuurders van een gemeente, woningstichting, onderwijs- of zorginstelling hebben de verantwoordelijkheid hun organisatie de juiste koers te laten varen. Omdat daar veel bij komt kijken laat een goed bestuurder zich regelmatig adviseren. Zowel het blauwdenken (de ingenieur) als het groene denken maken onderdeel uit van de brede scope die...

Meer info Bekijk foto's Varieer! Wat maakt een stad tot een plezierig woongebied?Iedereen heeft daar zijn/haar eigen gevoel bij, maar sport, muziek, evenementen of traditionele gebruiken helpen daarbij. Het genieten van een "sjeklade bol van De Groot" of van de Jazzfunk met de pinksterdagen als 's-Bosch is omgetoverd tot Jazz-in-Duketown. Daarnaast heeft de...

Meer info Bekijk foto's Gebied & De Wijs Dit scherpzinnig adviesbureau begeleidt en stuurt mens en proces op het vlak van organisatie-, locatie-, vastgoed-, en gebiedsontwikkeling.Met een vriendelijke en kritische benadering voeren wij in samenspraak met u de regie over de ontwikkeling van uw plannen. De totaalbeleving van het gebied vormt voor ons de kwaliteit....

Meer info Bekijk foto's Regisseer! Een regisseur is een onafhankelijk persoon die een bepaald groepsproces of veranderingsproces begeleidt. Wat wilt u met uw gebied, met uw organisatie, met uw (vastgoed)project, ofwel: Hoe komt uw film er uit te zien? U heeft een concept in gedachten, u maakt een globaal script, ergens weet u welke acteurs benodigd zijn, dat een trailer...

Meer info Bekijk foto's Free your mind! Creativiteit laat zich niet altijd opschrijven. Toch is het handig om dat af en toe te proberen. Wij hanteren daarvoor graag een mindmap. Hierin kun je al denkend en pratend aanvullingen geven, zonder dat je te rigoureus in een hokje blijft denken! In bijgaand plaatje hebben wij een frivool (Of free-full) overzicht van onze gedachtensprongen...

Meer info Bekijk foto's Woon...! Woon! laat zien dat er meerdere woonvariaties mogelijk zijn. Projecten waaraan wij een bijdrage hebben gehad. Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, sociale huur of dure koop, grondgebonden of gestapeld. De scherpte blijft in het luisteren en begrijpen van de eindgebruiker, of dat nu een student, een miljonair of een senior met zorgbehoefte...

Meer info Bekijk foto's Voel je thuis! Wijchen, centrum van de wereld...Uiteraard kijken wij over de gemeentegrenzen heen, maar jouw kracht ligt in het hier en nu, in het zijn. VOEL JE THUIS!Naast de thuishaven van Gebied & De Wijs staat Wijchen voor een veelzijdige omgeving. Historische waarden, nieuwe ontwikkelingen, mensen met een scala aan diversiteiten m.b.t. gedachten,...

Meer info Bekijk foto's Leef samen! Samenleven in een gebouw met huur- en koopwoningen. Het is even wennen aan elkaar, maar uiteindelijk dienen beiden met respect voor de ander een fijne woonplek te kunnen hebben. Een gezamenlijke binnentuin, ondergronds parkeren, een ondergronds afvalsysteem... Vanuit de wijkontwikkeling zijn diverse manieren bedacht om het elkaar wat aangenamer...

Meer info Bekijk foto's Leer...! Leer! laat zien dat er meerdere variaties mogelijk zijn in onderwijshuisvesting. Projecten waaraan onze medewerkers een bijdrage hebben gehad. Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, uitbreiding, tijdelijke huisvesting, meerdere onderwijsinstellingen die samengaan of het schrijven van een integraal onderwijshuisvestingsplan. De scherpte blijft...

Meer info Bekijk foto's Onderwijs en/of leer! Wat voor de een appeltje-eitje is, kan voor de ander erg moeilijk zijn. Het is dan beter om te helpen, dan om te veroordelen. Wij willen dat meer mensen zich bewust worden van hun kracht in de vorm van kennis. Onze maatschappij is gebaat bij een groeiend enthousiasme in het onderwijs, op alle niveaus. De kenniseconomie is op (middel)lange termijn...

Meer info Bekijk foto's Structureer! Voor sommigen neurotisch mooi, voor anderen lekker overzichtelijk: De tuinen van Villandry in Frankrijk zijn jaren geleden ontworpen, aangeplant en onderhouden door de plaatselijke monniken. Wij denken dat de term monnikenwerk hier is ontstaan, toch zit er een (groene) filosofie achter: In deze plantvakken worden groenten en fruit dusdanig...

Meer info Bekijk foto's Zorg...! Zorg! laat zien dat er meerdere variaties mogelijk zijn op het gebied van zorg. Projecten waaraan onze medewerkers een bijdrage hebben gehad. Of het nu gaat om een innovatieve zorgcombinatie of om nieuwbouw of renovatie, zorg voor ouderen, voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of voor mensen die begeleid kunnen deelnemen...

Meer info Bekijk foto's Respecteer! Het begrip "oud" betekent vaak "jarenlange ervaring". Men geeft vaak de voorkeur aan iets nieuws, maar daarmee ben je er nog niet… Of het nu gaat om oudere mensen, oude bomen of oude gebouwen, het hoeft niet al te veel moeite te kosten om daar respect voor op te brengen.  Heb eerbied voor de grijze haren (takken,...

Meer info Bekijk foto's Schaak! 't Speelveld van de samenleving, in dit geval een spelletje schaken. Samenleven in een stad met ruim 1,5 miljoen inwoners, het kan prima...In München wonen veel verschillende nationaliteiten met elkaar op een beperkte oppervlakte. Toch zijn het de eenvoudige zaken die mensen binden. Sport, spel, muziek etc. Door de internationale bekendheid...

Meer info Bekijk foto's Werk...! Werk! laat zien dat er meerdere variaties mogelijk zijn op het gebied van zakelijke huisvesting. Projecten waaraan onze medewerkers een bijdrage hebben gehad. Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, sociale huur of dure koop, grondgebonden of gestapeld. De scherpte blijft in het luisteren en begrijpen van de eindgebruiker, of dat nu een...

Meer info Bekijk foto's Geniet! Natuurlijk is vakantie een periode dat uw gedachten op een andere wijze staan geprogrammeerd. Wij menen dat ook in een drukke periode van werken, die gedachten mogen bestaan. Het is vaak een kwestie van (het jezelf én een ander) gunnen en blijkbaar is er niet veel voor nodig: Een zonnetje, eventueel een prettige gesprekspartner, een stoel,...

Meer info Bekijk foto's Combineer! Nijmegen is een gevarieerde en sociale stad, met een groot aantal studenten van o.a. de Radboud Universiteit. Daarnaast zijn diverse pluimages te tellen in de bevolking en kent de stad een groeiscenario voor minimaal de komende vijftien jaar. De internationale wandelvierdaagse met haar feesten. De concerten en sportevenementen in stadspark de...

Meer info Bekijk foto's