terug naar overzicht

Zorg...!

Locatie: Eindhoven, Duizel, ...
Opdrachtgever:

Zorg...!

Zorg! laat zien dat er meerdere variaties mogelijk zijn op het gebied van zorg. Projecten waaraan onze medewerkers een bijdrage hebben gehad. Of het nu gaat om een innovatieve zorgcombinatie of om nieuwbouw of renovatie, zorg voor ouderen, voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of voor mensen die begeleid kunnen deelnemen aan de maatschappij. De scherpte blijft in het luisteren en begrijpen van de eindgebruiker, of dat nu een woningstichting, een verzekeraar of een zorginstelling is...

Voorbeelden:

Eindhoven - Eckartdal

Duizel - Donksbergen