terug naar overzicht

Bestuur!

Locatie:
Opdrachtgever: Bestuurders van woon-, zorg- en/of onderwijsinstellingen

bestuur!

Bestuurders van een gemeente, woningstichting, onderwijs- of zorginstelling hebben de verantwoordelijkheid hun organisatie de juiste koers te laten varen. Omdat daar veel bij komt kijken laat een goed bestuurder zich regelmatig adviseren. Zowel het blauwdenken (de ingenieur) als het groene denken maken onderdeel uit van de brede scope die gehanteerd wordt. Bijgaande foto geeft een knipoog naar het besturen op die wijze. Bent u zich bewust van uw rijstijl of eigenlijk beter gezegd: wat doet uw BESTUUR!