Missie

Stimuleer de beste ontwikkeling...!
De ontwikkeling van mens, organisaties en/of locaties kan beter, zodat een prettig(er) passende plek ontstaat om (samen) te wonen, te leren, te werken, te zorgen en/of te recreëren.  Creëer ideeën, bewustzijn en toegevoegde waarde...!

Visie

De (her)ontwikkeling van een gebouw, gebied en/of organisatie groeit door te sturen op de juiste combinatie van programmering, samenwerking en lange termijnvisie. 

Gebied & De Wijs kijkt, luistert en plaagt om te komen tot de juiste ideeën, verbindingen en samenwerkingen. Wij regisseren het ontwikkelproces waarmee u vooruitgang boekt bij programma, ontwerp en teamwork. 

Wij zijn als procescoach, plaaggeest of interim ontwikkelaar/projectmanager betrokken bij strategiebepaling, verbetertrajecten en programmaontwikkeling.

Met publieke en private organisaties (O.a. woningcorporaties, overheden, bouw- en ontwikkelingsmaatschappijen) werken wij aan woon-, leer-, zorg- en culturele projecten, met integrale zaken als leefbaarheid, mobiliteit en groen als rode draad...  

...en, actie!

Analyseer, regisseer en werk samen...!
 
Door kennis en ervaring is Gebied & De Wijs sterk geworden in "Waarom doen wij dit eigenlijk...?" Deze basale vraag moet je jezelf en anderen altijd blijven stellen. Zo komt men verder met een fijne organisatie, een prima ontwerp en een realistische uitvoering die leiden tot een plezierige plek. Graag zien wij enthousiastelingen elkaar zowel stimuleren als afremmen om het haast onmogelijke toch mogelijk te maken.
 
Thema's die voorbijkomen zijn: organisatieverbetering, landgoederen, stedelijke (her)ontwikkeling, krimp, leefbaarheid, centrummanagement, vraagstukken over invulling of herbestemming van (monumentaal) erfgoed, etc.
 
Heeft u eerste aanzet (nodig) voor een script of draaiboek? 
Wij casten en coachen de set van (hoofdrol-)spelers in dit proces.
Regisseer uw vraag of suggestie via info@gebiedendewijs.nl