Strategische partners

Werk samen...!
Wij werken graag samen met partijen die verder durven kijken dan het bekende straatje. Toch dient een zekere specialisatie niet te verdwijnen. Omdat wij allen graag onze onafhankelijkheid bewaren, zijn onze strategische partners en wij niet verplicht aan elkaar gekoppeld, maar zoeken wij elkaar op waar meerwaarde te behalen is.
Dit houdt de verhoudingen zuiver en het krachtenveld breed...
  
Bloom Vastgoedontwikkeling BV
Een klein bureau met grote ideeën op het vlak van woningbouw. Groen is het toverwoord, de combinatie met woningen de kracht en plezierig wonen de essentie...
 
Van Meijel adviseurs in cultuurhistorie
Een gerespecteerd bureau met gedegen ervaring op cultuurhistorische vraagstukken. 
 
Teake Bouma
Een architect met een nuchtere èn creatieve kijk op de wereld. Werkt graag vanuit krachtige vormen en voegt daar een speelse en praktische noot aan toe. www.teakebouma.nl