Gebied & De Wijs

heldere geesten
06 1250 9469
info@gebiedendewijs.nl

"Open, ongrijpbaar en helder van geest..."
Gebied heeft z'n streken, kan dwingend zijn, maar is op meerdere vlakken deskundig en open voor verschillende invullingen...”
De Wijs heeft zo z'n gewoonten, geeft richting, is gemanierd en harmonieus maar bovenal verstandig...”
 
Gebied & De Wijs zien zichzelf als tolk/vertaler verbindend in het ontwikkelingsproces.
Ter illustratie, de vertaling als bekend in Van Dale's woordenboeken:
 
Gebied
ge·bied het; o -en 1 streek, land (waarover men heerst) 2 onderdeel ve groter geheel: een deskundige op bijv. sportgebied
ge·bie·den gebood, h geboden 1 de baas zijn; heersen 2 bevelen, gelasten

De Wijs
1wijs, wij·ze de; v(m) wijzen 1 manier van doen: bij wijze van proef; geneeswijze, werkwijze 2 gewoonte, gebruik: het is maar bij wijze van spreken zoals men zegt 3 melodie: een vrolijk ~je; op de ~ vh Wilhelmus; iem vd ~ brengen in de war, van streek maken 4 (taalk) verhouding vd inhoud vd zin tot de werkelijkheid volgens de voorstelling vd spreker: de aantonende, aanvoegende, gebiedende, onbepaalde ~
2wijs bn, bw; wijzer, -t verstandig, door ervaring geleerd; van gezond verstand, van goed overleg getuigend: een ~ besluit; ergens wijzer van worden a) leren van iets; b) geld verdienen aan iets; hij is niet goed ~ niet goed bij zijn verstand
wij·zen wees, h gewezen 1 tonen (door de wijsvinger in een bep. richting te steken): iets vd hand ~ afwijzen 2 (een) vonnis ~ vellen, uitspreken